Yazılar

 Anasayfa / Yazılar / DAMLALARIN DEVAMLILIĞI

DAMLALARIN DEVAMLILIĞI

Hayat başından sonuna kadar bir mücadele demektir. Hayat serüvenin akışı göründüğü gibi kolay değildir. Sarp yokuşlar, yalçın kayalar, dolambaçlı yollar insanı beklemektedir.
Fani olan insan ve hayat, Yüce Yaratıcı tarafından bir imtihan olarak tanzim edilmiştir. Bu bağlamda imtihan sırrını anlamak, bu imtihan yurdunda teklif edilen sırra ulaşmak hayat felsefesinin temel esprisidir.

Akıl, insan için paha biçilmez bir cevher; varlığı taçlandıran bir kıymettir. İnsan aklı sayesinde ‘tefekkür eden‘ bir varlıktır. Bu yönüyle insan kâinat kitabını ibret nazarıyla seyreder. İnsan, dünya gözü ile her şeyi doğru göremez! Zira güneşe baktığımız zaman bir top kadar görürüz. Hâlbuki akıl gözü, yani kalp gözü buna derhal itiraz eder. Güneş dünyadan kat kat daha büyüktür, gerçeğini fısıldar.

İşte! İnsan gönül penceresinden âlemi ibretle seyredip tefekkür ufuklarına yelken açtığı zaman kendini tanır. Yaratılış sırrını kavrar. Kâinat kitabını okumaya başlar. Böylece ‘Kendini bilen Rabbini de bilir.‘ mertebesine yükselir.

Karanlıkta ışık ve nur daha berrak, daha parlak görünür. Önemli olan karanlıkta aydınlığı bulmaktır.
Rahmetli Necip Fazıl’ın ifadesiyle:

Söndürün lambaları uzaklara gideyim,
Nurdan kandil içinde ruhumu seyredeyim.

Büyük İslâm mütefekkiri İmam-ı Gazalî de:

‘Kâinatla irtibatımızı kesince Allah ‘tan uzaklaştık.’ diye bir gerçeği veciz bir ifadeyle dile getirir.

Demek ki insan, mikro âlemden makro âlemlere kadar kâinatı baştanbaşa ibretle seyretmeli, tefekkür ufuklarına yelken açarak kemal sıfatları ile muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah’ın sanat eserlerini görüp marifetullah makamına yükselmelidir.

Kusursuz ve noksansız bir şekilde kâinatı tanzim eden mutlak yaratıcının akılları hayrette bırakan eserleri karşısında: ‘Sübhan Allah, Elhamdü lillah, Allahü ekber‘ deyip secdeye kapanmalıdır.

Bu şuurla hayatı anlayıp Allah Teala’nın rızasını tahsil için gece gündüz demeden çalışmalıdır.

Bu bağlamda zorluklara göğüs gerebilen şuurlu dava adamlarına ihtiyaç vardır. Kolay olanı herkes yapar, önemli olan zoru başarmaktır. Zira taşta iz bırakan suyun gücü değil damlaların devamlılığıdır.

Allah muhabbetinin ve Peygamber sevdasının gönüllerde bayraklaşması, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşının gediğine konması için; kafaları ilim ve fenle dolu, kalpleri vatan ve millete hizmet aşkıyla çarpan, ahlak ve fazilet timsali imanlı nesiller bu şuurla yetişmelidir.

Yepyeni bir aşk ve heyecanla geleceğe kanatlanan, sevgi ve muhabbetle dolup taşarak insanları bir Allah emaneti hassasiyeti ile kucaklayan, rengini şehitler kanından alan Ay- Yıldızlı Türk Bayrağını vatan semalarında dalgalandıracak, ezan-ı Muhammediye’yi minarelerden eksiltmeyecek vatan evlatlarına selam olsun.

Nurullah ÖZKILIÇOkunma : 1992

Yorumlar
Alperen - 1 Ocak 1 Monday

Tebrikler

Yorum Gönder
Yenile