Yazılar

 Anasayfa / Yazılar / SABIRSIZ OLDUK

SABIRSIZ OLDUK


Tahammül ve hoş görü, sevgi esasına dayanır. Sevgiden yoksun kalmış insanların başkalarını hoş görmesi mümkün değildir.

Hoşgörü mutlaka sevgi ekseninde gelişir. Toplum hayatının huzur ve sükun içerisinde devamı, karşılıklı hak ve hukukun üstünlüğü esasına bağlıdır.

Bir toplumun yönetimi belli kuralların hayata yansıması ile mümkün olabilir. Kanun ve kuralların bulunmadığı bir toplum kavga ve kargaşadan kurtulamaz. Toplum nizamı, hayatın devamı kanun ve kuralların her insan için eşit olarak kullanılmasına ve uygulanmasına bağlıdır.

Nizamın hâkim olmadığı bir toplumda nizamsızlık vardır. Nizamsızlık ise düzensizlik demektir ki neticesi kan, gözyaşı ve kargaşadır. Böyle bir toplumun başı dertten kurtulamaz.

Şimdilerde insanlar karşılıklı hak ve hukuk anlayışından gittikçe uzaklaşıyor böylece bir kargaşa ortamı gelişiyor. Meydana gelen cinayetlerin, kavgaların temelinde insanların gelmiş oldukları ahlaki çürüme çok önemli görünüyor.

İnsanlar tahammülsüz, aceleci ve sabırsız. Hemen parlayan, hemen patlayan bir bomba gibi insanlar. Mesela bir trafik kavşağında daha yeşil ışık yanar yanmaz klakson çalanlar, sinirli davranış sergileyenlerin haddi hesabı yok.

Geçenlerde bir kavşakta adamın birisi yeşil ışık yanınca, hareket etmesi gerekirken adam arabayı stop ettirdi. Veya araba çalışmadı. Yeniden çalıştırıp hareket etti. Bu nihayet bir dakika bile sürmedi. Ancak, bu arabanın arkasında bulunan diğer araç sürücüsü klakson çalmaya, el kol hareketleriyle bağırıp çağırmaya başladı. İki kişi el kol hareketleriyle bir birlerini incitici davranışlar sergileyerek ayrıldılar.

Şimdi burada hastalıklı bir kişilik söz konusudur. Bu durumun iyice incelenmesi gerekiyor. Şimdi yeşil ışık yanınca hangi sürücü orada bekler, bu mümkün mü? Arkadaki araç sürücüsünün biraz sabır göstermesi gerekmez mi? Acaba ne oldu, adam neden kalkamadı? Bir arıza mı oldu, diye düşünüp hatta ”geçmiş olsun” demesi gerekmez mi?

Yanlış sollamalar, bilgisizlikten kaynaklanan hatalar, hak hukuk ihlalleri toplumun patlamaya hazır bir bomba misali gergin olduğunu gösteriyor. Bu konularda hoş görü, sabır çok önemlidir. İnsanlar aceleciliği bırakmalı, teni ile hadiselere bakmalıdır. Aksi halde şehir trafiğinde her gün onlarca insanla kavga edebilirsiniz…

Bu durum diğer hadiseler için de geçerlidir. Nitekim işlenen cinayetlerin bir ceviz kabuğunu doldurmayan meselelerden kaynaklandığını duyuyoruz.

Bu bağlamda insanların bir birlerine karşı saygılı olması, olayları sabırla, acele etmeden takip etmesi gerekiyor.
Bu hususta sevgili Peygamberimiz ( S.A.V) Efendimiz:

“ Acele şeytandan, itidal, teenni Allah’tandır.” diye buyurmaktadır.

Karşılıklı hak ve hukuk içerisinde sevgi temelinde buluşmak, bu iklimi bütün toplum katmanlarına yaymak gerekiyor. Aksi halde stres ve sıkıntılarla dolu, sevgi ve hoşgörüden uzak, hak ve hukuk tanımaz bir toplumda huzur uzak bir hayalden öteye gitmeyecek. Sudan bahanelerle daha nice insanların canı yanacaktır.

Bu konuda eğitimin yaygınlaştırılması, kitle iletişim araçlarının eğitime tahsis edilmesi, örgün ve yaygın eğitim seferberli başlatılması gerekiyor.

Ayrıca, emniyet tedbirlerinin artırılması, denetim mekanizmalarının harekete geçirilmesi toplum nizamı ve huzuru bakımından çok önemlidir.Okunma : 2227

Yorum Gönder
Yenile