Yazılar

 Anasayfa / Yazılar / GENÇLİĞİN EĞİTİMİ

GENÇLİĞİN EĞİTİMİ


Bilgi çağı diye isimlendirilen bu çağ ilmin ve teknik gelişmele rin zirvede yaşandığı bir devrin adıdır. Bilgi iletişimi baş döndürücü bir hızla gelişirken Türk Gençliği’nin bu gelişmelere seyirci kalması düşünülemez. Bu gelişmeleri günü gününe takip etmek, millet olarak bu gelişmelere ayak uydurmak mecburiyetindeyiz.

Bu bakımdan Türk Gençliği’nin önüne yüksek hedefler, yüce ülküler koymak gerekiyor. Yüksek mefkûrelere gönül vermeden yükselmenin mümkün olmadığını bilmek gerekir. Hedefi ve gayesi olmayan insanların büyük hedeflere ulaşması imkânsızdır. Öyle ise geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızı ilmin ve tekniğin önderliğinde iyi yetiştirmemiz, gelecek adına çok önemlidir.

Devlet olarak gençliğin eğitimi konusunda gerekeni yapmalıyız. Bilgi, sevgi ve hizmet heyecanı genç nesillerin sevdası olmalıdır. Bu sevdaya gönül verenler hayırlı evlat olma yolunda çok gayretli bir çalışmanın içerisinde bulunacak ve kendini geleceğe hazırlayacaktır. Hedefi ve gayesi olmayan bir toplumun bir yere varması düşü nülemez. İnsanlar ülkü ve idealleri için yaşar. Başkalarını mutlu etmek adına fedakâr insanlar bu duygularla yetişir.

Ana-babasına, vatan ve milletine karşı sorumluluk duygusu taşıyan insanlar bu yüce hedeflere ulaşmak için karıncalar gibi çalışmak zorundadır. Çalışmadan, alın terini silmeden bilgi sahibi olmak mümkün değildir. Yediği ekmeğin hakkını ödemek bir vatan borcu olmalı ve bu sevda dalga dalga gençliğin dimağını kuşatmalıdır. Bir hedefe kilitlenmek, bu hedefe doğru yürümek için bu gayeler bir sevda halinde hayallerde tüllenmelidir.

Bu hayallerin gerçekleşmesi için çok ciddi ve disiplinli bir çalışma gerekir. İlim elde etmek şakaya gelmez. Hele hele angarya hiç kabul etmez. Böyle ciddi bir iş için kolları sıvamak ve bir takım fedakârlıklara katlanmak gerekir. Aksi halde ilim adamı olmak, bir mesele etrafında ihtisas sahibi olmak mümkün olmaz.

Durmadan dinlenmeden koşmak, kararlı ve planlı bir çalışma sergilemek gerekiyor. Akıllara durgunluk veren bu ilmî gelişmeler bir düşüncenin, bir emeğin sonucudur. Düşünmeden, tefekkür etmeden bu buluşlara imza atmak mümkün değildir.

Türk Milleti’nin geleceği ilmî çalışmalara ciddi manada eğilmeye bağlıdır. Her türlü imkânları seferber ederek genç nesilleri eğitmek, dünya ile yarışacak, yeni yeni buluşlara imza atacak bilgi ve birikim sahibi nesiller yetiştirmek gereklidir. Bu bağlamda Türkiye’nin yükselme sevdası hayati bir mesele olarak ele alınmalıdır.

Devlet yetkililerinin bu mesele etrafında kafa yorması, özellikle üstün zekâlı çocuklar için özel bir eğitim takip etmesi şarttır. Aksi halde dünyadaki gelişmeleri seyretmeye devam ederiz.Okunma : 2148

Yorumlar
Bir Ökkeş - 1 Ocak 1 Monday

Sayın Hocam yorum şiir yazılarını okuyor teşekkür ediyorum
K.Maraşlı

Yorum Gönder
Yenile