Yazılar

 Anasayfa / Yazılar / YÜKSELME UFKU

YÜKSELME UFKU


Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlıyor, iki cihanın sevgilisi Hazret-i Muhammed (S.A.V.) Efendimize selâmların en güzelini gönderiyorum.

Bu kitabı yazmaya sebep olan bir hatıramı sizlerle paylaşmak isterim.

Prof. Dr. Mehmet Altan, “Özgürleşmek Ve Zenginleşmek.” konulu bir konferans vermek üzere ERGİAD * tarafından Erzurum’a getirilmişti.

Konferans, Atatürk Üniversitesi Konferans salo nunda gerçekleşecekti.
Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ ve Yazar Çetin BAYDAR’la birlikte konferansı dinlemeye gittik.
Prof. Dr. Mehmet ALTAN temel insan hak ve hürriyetlerine karşı müspet bir tavır sergiliyordu.

Konferans güzel bir havada geçti. Hoca konusunu güzel bir üslûpla anlattı. Hatta ” Şimdi neden baş örtülü kızlar bu salonda olmasın.” diye bir de serzenişte bulun muştu.
Konferans bittiğinde soru faslına geçildi. Salon çok kalabalıktı. Yaklaşık bin beş yüz kişi konferansı dinliyordu. Dinleyiciler arasında üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri çoğunluktaydı.

* ERGİAD: Erzurumlu Genç İşadamları Derneği

Talebelerden birisi:

”Hocam! Bizim geri kalışımızın tek sebebi İslâmiyet tir. Çünkü Osmanlı’dan bize yalnız camiler miras kalmıştır.” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Altan da:

“Haklısınız. Çünkü İslâmiyet’te bir hırka, bir lokma anlayışı hâkim olduğundan dolayı, haklısınız.” diyerek öğrenciyi tasdik etti.

Bu soru karşısında irkildim, tüylerim diken diken oldu. Çünkü insanlığı yükselişe davet eden İSLÂM’a karşı haksız bir saldırı vardı.

Mikrofonu bana ulaştırmaları için tanıdık gençlere işaret ettim. Mikrofonu aldım ve şöyle bir giriş yaptım:

Beyninde hayat bulan bir ilim adamı olarak temel insan hak ve hürriyetlerine karşı bakışınızdan dolayı sizi tebrik ederim.

Şeyh Galip diyor ki:

Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen,
Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen.

İnsan âlemlerin özü, kâinat manzumesinin hülasa sıdır. Bu kadar mükemmel özelliklerle yaratılan insan, eşrefü’l - mahlûkattır, ekmelü’l - mevcudattır. Yani yaratı lanların en şereflisi, mevcudatın en mükemmelidir.

Yaratılanların en şereflisi olan insana karşı yapıla cak hakaretlerin en büyüğü de düşünce ve tefekkür hürri yetinin yasaklanmasıdır.

Türkiye’nin geri kalışının en önemli sebeplerin den birisi de düşünce ve tefekkür hürriyetinin yasak lanmasıdır.

Eğer düşünce ve tefekkür hürriyetinin önü açılırsa, ilmiyle irfanıyla temayüz edecek birçok ilim adamı gerçekleri her plâtformda rahatlıkla ifade edebilecektir.

İslâmiyet ise hiçbir zaman geri kalmışlığın sebebi olamaz. Zira, Kur’an-ı mucizü’l - beyan’da Cenab-ı Hak: “Külle yevmin hüve fi şen:” diye buyurur.

“O, her an kâinata tasarruf etmektedir.” (Rahman 29)

Allah her an yeni bir iş ve oluştadır. Yani bir kararda değildir. Her an bir hareket söz konusudur. Bu da İslâm’ın “Durgun sular kirlenmeye mahkûmdur.” temel felsefe sini ortaya koyar.

İki günü birbirine eşit geçen bir insanı zararda sayan bir din, geri kalmışlığın sebebi olabilir mi?

“Bir hırka bir lokma” bir Yahudi uydurmasıdır, dedim. Bunun üzerine dinleyicilerden müspet manada tepki al
dım.
Bu cevap karşısında Prof. Dr. Mehmet Altan: Sizi tebrik ederim, çok güzel ifade ettiniz, güzel konuştunuz.
Ancak din bir kabul meselesidir. Onun için size de hak veriyorum, demişti.

İşte bu kitap, İslâm’ı geri kalmışlığın sebebi olarak gören genç arkadaş ve onun gibi düşünenlere karşı bir cevap niteliğinde olsa gerek.

Bu düşünceden yola çıkarak insanların ufkunu açıp başarı ve mutluluklara yelken açabilecek bir düşünce yi okuyucularımla paylaşmak, İSLÂM’ın aydın ve parlak ufuklarına kanatlanmak istedim.

Çalışmak bizden başarı ve hidayet Allah’tandır.NOT:

Bu çalışma "YÜKSELME UFKU" ismi ile kitap olarak hazırlandı, henüz bastırılamadı. İnşa Allah bu kitab yayımlanınca okuyucularımın hizmetine sunulacaktır.

Hazırlanmış ve baskıya hazır hale getirilmiş olan bu kitabın "ÖNSÖZ" kısmını şimdiden sizlerle paylaşmak istedim.
Okunma : 2544

Yorumlar
İbrahim Ethem Erçakır - 7 Aralık 2008 Sunday

''İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir.
Eğer kendin bilmez isen,
Hal'in nice olmaktır.''
Çalışıp çabalayıp,el etek öperek v.s.
İlim adamı olunabilinir. Saygı duyarız. Fakat ilim adamının, önyargılardan sıyrılıp, önce kendini tanıyarak,kendini Yaratan Allah'ı(C.C.)tanıyarak,daha sonra da çevresini tanıyarak, asgari saygıyı yitirmeden davranış gösterilebilmesi gerekir.
Selam hidayete tabii olanların üzerine olsun.

Yorum Gönder
Yenile