Yazılar

 Anasayfa / Yazılar / KALEM USTASINI TANIMAZ

KALEM USTASINI TANIMAZ


Allahü Teala’yı biz nasıl biliriz? Biz Allah’ı öyle biliriz ki: Allah ezelidir, ebedidir, mekân ve zamandan münezzeh ve müberradır. Allahü Teala kemal sıfatları ile muttasıf, noksan sıfatlardan münezzehtir.

Marifetullah, Allah’ı (cc) bilmektir. Allah zatı ile bilinmez, sıfatlarının tecelliyatı ile bilinir, esmaları ile kâinata tecelli eder. Eşya ve kâinat baştanbaşa Allah sanatının bir numunesi olarak ayna hükmündedir. Allah’ın kudret ve kuvvetini yansıtır. Allahü Teala sıfatlarının cilvesi ile kâinata tecelli etmiştir.

Onun için Şair:

Ayinedir bu âlem, her şey hak ile kaim,
Mirat-ı Muhammed’ten Mevla görünür daim.

Mikro âlemden makro âleme kadar tefekkür penceresinden kâinata baktığımız zaman her şey lisan-ı hali ile Allah hakikatini haykırır.

Yine şairin:

Varlığın bilmeye ne hacet küre-i âlem ile
İspatına yeter yarattığı bir zerre bile.

Ancak Allah zatı ile bilinmez, Allahü Teala’nın zatı hakkında düşünülmez. Zira insan bu aklı ile Allahü Teala’yı kavrayamaz.

Ziya Paşa’nın dediği gibi:

İdrak-i maâli bu küçük akla gerekmez,
Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez.

Hz.Musa’ya Cenab-ı Hakk’ın: “Beni göremezsin.” Buyurduğu gibi. Allah’ın perdesi nurdur. Hz. Musa (as), Cenab-ı Hakk’ın perdesi olan nura bakınca kendinden geçti, bayılıp yere düştü. Allahü Teala’yı Sevgili peygamberimiz Miraç’ta görmüştür. Kabe kavseyn makamında bu şerefe nail olmuştur. Bazı tefsir âlimleri bu görüşme dünya gözü ile değil, ahiret gözü ile görmüştür, demişlerdir.

Buradan şunu anlamalıyız ki insan, dünya gözü ile Allah’ı (cc) göremez, idrak edemez.

Bir kalem düşünelim, bu kalemi yapan bir usta, bir sanatkâr vardır. Kalem, kendisini yapan sanatkârı tanıyabilir mi? Elbette tanıyamaz, bilemez. İşte insan da Cenab-ı Hakk’ı tanıma, kavrama noktasında bir kalem gibidir. Kendisini yaratanı zatı ile tanıyamaz.

Bu hususta Sevgili Peygamberimiz(sav) Efendimiz: ”Allah’ın yarattıkları hakkında tefekkür ediniz, zatı hakkında tefekkür etmeyiniz, helak olursunuz.”

تَفَكَّرُوا في خَلْقِ اللهِ وَلا تَفَكَّرُوا في ذاتِ اللهِ فَتَهْلِكُواOkunma : 1965

Yorumlar
Ahmad - 6 Aralık 2013 Friday

That's going to make tinhgs a lot easier from here on out.

Nurullah ÖZKILIÇ - 1 Ocak 1 Monday

Bu yazı için ilgi gösteren kardeşlerime teşekkür ederim.

Yorum Gönder
Yenile